gen_843.1.gif
Startsiden Om oss Bildet Vin og Kakeliste Gjestebok Medlemsider Diverse lyd e-mail me

Om oss


DSC01134.JPG

Arnastilen Toradarlag

HISTORIE

 

Arnastrilen Toradarlag vart skipa den 4 Januar 1990, med 18 medlemmer tilstades.

Laget vart skipa etter at det hadde vore nybyrjarkurs i toradar og ynskje om å få spela saman i eit lag var stort.

Arne Kleiveland  meinte at laget skulle ha struktur alt frå starten og dermed vart det skipa med valg av styre og laga vedtekter.

Etter dette byrja Arnastrilen snart å markera seg lokalt og i  konkurransar rundt i fylket.

Laget deltar i denne tida  på torgdaga, korgafestar,belgtreff, VM, DM og mykje anna.

 

Jubileum år 2000

10 års jubileum vart feira med ein Lang weekend til IRLAND.

Me farta rundt i Irland med eigen buss og hadde  konsert  i både shoppingsenter og  Pubbar.

Denne turen er det mange gode minner frå . Her var også medlemmar av Vekløyvarlaje invitert med, då dei stort sett var gamle medlemmar av Arnastrilen Toradarlag.

 

Medlemar

Etter som tida har gått  har det vore ein del utskiftningar. 7 av medlemmane har vore med heile tida, 5  av dei er framleis aktive, medan 2 er tildelt æresmedlemskap .

 

Me har i dag 17 aktive medlemmar, 4 passive og 2 æresmedlemmar.

 

Me fartar rundt i fylkje og nabofylkje og stiller i konkurransar. Det er ikkje alltid me er nøgde med plasseringa  men det sosiale samværet og buskspel aukar trivnaden i laget.

 

 

Musikalske leiarar  

 

Arne Kleiveland     1990 - 1993

Baste Antun          1994 - 2005

Bjørn Ravnestad    2006 - 2007

Kathrine Gjerde    2007 -

 

Faste hendingar i Året:

 

Torsdag :    Me øver i Barnehagen frå 1930-2200 og fylgjer skuleåret

 

Årsmøte:   Januar, her må du be om ordet for å seia noko

 

Jolabord:   Den dagen får du ut det meste men vert noko trøytt i baken etter ei lang bordsete

 

Kulturdagar: Her viser me naboen kva me driv med

 

Blømingsfestival : Natur, musikalsk og sosial oppleving, vanskeleg tevling

 

Sogn Toradarfestival: Familiefest, Busk og dansespel, natur og fri for konkuranse.

 

Seminar : Er til for å skjerpe oss mot Oktoberfestivalen

 

Oktoberfestivalen  : Den store konkuransen der me får måla oss mot andre reine grupper.